top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Ponedjeljak, 17 Veljača 2014 20:46

alt

AROX d.o.o Ljubuki raspisuje NATJE?AJ za slijede?a radna mjesta: 1. djelatnik na poslovima krojenja i ivanja tekstila (m/) vie izvritelja

Uvjeti: - SSS tekstilne struke ili neke druge struke ako ima iskustva u navedenom poslovima

- Radno iskustvo na istim ili sli?nim poslovima poeljno

Probni rad jedan mjesec.

Ukoliko nemate iskustva ili odgovaraju?u kvalifikaciju, a spremni ste za prekvalifikaciju, obuku i usavravanje za traene poslove, javite nam se.

Uz ponudu obvezno poslati kratki ivotopis presliku svjedodbe ili diplome, vlastitu fotografiju, adresu i broj telefona.

aljite isklju?ivo preslike dokumenata jer prijave ne vra?amo.

Prijave slati isklju?ivo potom na adresu:
AROX d.o.o. Ljubuki
Tomislava Iv?i?a bb,
88320 Ljubuki
s naznakom ''za natje?aj''.

Natje?aj je otvoren do 28.velja?e 2014.

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m