top
ljubuški portal

Dobro došli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.veljače 2009 - 21.veljače 2014 #Općini Ljubuški 709.900,00 KM za sanaciju štete nastale snježnim padalinama
Subota, 29 Prosinac 2012 16:10
snig_jagodeVlada FBiH je razmatrala i usvojila Konačni izvještaj Federalne komisije za procjenu šteta o posljedicama prirodne nesreće izazvane snježnim padalinama i niskim temperaturama u veljači 2012. godine i dana je suglasnost Federalnom stožeru civilne zaštite da sredstva u iznosu od 3.038.000 KM rasporedi u skladu sa Prijedlogom odluke Federalne komisije za procjenu šteta sa kojim je danas upoznata Federalna vlada.

Radi se o direktnoj financijskoj pomoći Federalne vlade i Federalnog stožera civilne zaštite županijama i općinama u saniranju šteta. Zadužena je Federalna uprava civilne zaštite da, u skladu sa svojim ovlaštenjima i u suradnji sa Federalnim ministarstvom financija, realizira Odluku Federalnog stožera civilne zaštite.

Federalni stožer je donio Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Tuzlanske, Zapadnohercegovačke, Bosansko – podrinjske, Zeničko – dobojske i Hercegovačko – neretvanske županije, stoji u priopćenju iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Sredstva općinama Tuzlanske županije iznose 133.200,00 KM za općine:

- Čelić – 10.000,00 KM – za sanaciju građevinskih objekata, regulaciju riječnih korita i klizišta;
- Doboj Istok – 9.500,00 KM – za sanaciju šteta na stambenim i pomoćnim objektima, plastenicima, ribnjacima, dugogodišnjim nasadima, sanaciji klizišta, puteva i opreme;
- Kalesija – 13.000,00 KM – za sanaciju šteta na plastenicima, stambenim, poslovnim i drugim objektima;
- Kladanj – 60.000,00 KM – za sanaciju šteta na stambenim i pomoćnim objektima, plastenicima, ribnjacima, dugogodišnjim zasadima, sanacija klizišta i puteva;
- Živinice – 40.700,00 KM – za sanaciju šteta na stambenim i pomoćnim objektima i plastenicima, sanacija lokalnih puteva.

Sredstva općinama Zeničko – dobojske županije iznose 327.500,00 KM za općine:

- Breza – 11.000,00 KM – za sanaciju plasteničke proizvodnje;
- Kakanj – 104.500,00 KM – za sanaciju objekta Doma kulture Kakanj;
- Olovo – 20.000,00 KM – za sanaciju šteta na građevinskim objektima i dugogodišnjim zasadima;
- Visoko – 92.000,00 KM – za sanaciju šteta u poljoprivredi (plastenici), stambenih i pomoćnih objekata;
- Zenica – 100.000,00 KM – za sanaciju šteta na Županijskoj bolnici, školskim objektima i oštećenim građevinskim objektima u vlasništvu fizičkih osoba.

Sredstva općinama Hercegovačko – neretvanske županije iznose 1.045.600,00 KM za općine:

- Čapljina – 191.000,00 KM – za sanaciju i revitalizaciju stanja na objektima u poljoprivrednoj proizvodnji i dodatnih 476.600,00 KM za sanaciju iskazanih šteta u poljoprivredi iznad 45.000,00 KM;
- Čitluk – 50.000,00 KM – za sanaciju šteta poljoprivrednim proizvođačima i šteta na građevinskim objektima kod fizičkih osoba;
- Konjic – 75.000,00 KM – za sanaciju plastenika i poljoprivredne proizvodnje, stočnog fonda i za sanaciju građevinskih objekata;
- Jablanica – 50.000,00 KM – za sanaciju građevinskih objekata fizičkih osoba i plastenika;
- Neum – 102.000,00 KM – za sanaciju šteta na poljoprivrednim kulturama (masline, voće i dr.), ribnjacima, na plastenicima i građevinskim objektima;
- Prozor – Rama – 36.000,00 KM – za sanaciju građevinskih objekata, plastenika, voćnjaka, ribnjaka;
- Stolac – 65.000,00 KM – za sanaciju plastenika i poljoprivredne proizvodnje.

Sredstva općinama Zapadnohercegovačke županije iznose 816.200,00 KM za općine:

- Grude – 70.000,00 KM – za sanaciju dijela šteta na građevinskim objektima, plastenicima, staklenicima, pomoćnim objektima i garažama, poljoprivrednim kulturama, uginulim životinjama i lokalnim cestama;
- Ljubuški 165.000,00 KM – za sanaciju šteta na staklenicima i plastenicima i dodatnih 389.200,00 KM za sanaciju iskazanih šteta u poljoprivredi iznad 45.000,00 KM;
- Posušje – 42.000,00 KM – za saniranje šteta na građevinskim objektima, poljoprivrednim kulturama i stradalim životinjama;
- Široki Brijeg – 150.000,00 KM – za saniranje šteta na građevinskim objektima, plastenicima, staklenicima i dugogodišnjim nasadima.

Sredstva općinama Bosansko – podrinjske županije iznose 152.900,00 KM za općine:

- Foča – Ustikolina – 34.300,00 KM – za sanaciju uništene vodovodne instalacije u područnoj školi ‘Jabuka’ i sanacija štete na plastenicima;
- Goražde – 63.600,00 KM – za sanaciju oštećenih krovnih konstrukcija na stambenim objektima i sanaciju plastenika;
- Pale – Prača – 55.000,00 KM – za saniranje šteta na plastenicima, građevinskim objektima i sanacija šteta na dugogodišnjim zasadima.

Općinama Čapljina, Konjic i Jablanica, sredstva odobrena, kao akontativna sredstva u visini od po 20.000,00 KM, ovom Odlukom umanjuju se za iznos sredstava koja su dobili u skladu sa toč. I Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i županijama za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća.

II - Općine iz točke I dužne su dobivena sredstva rasporediti tako da od ukupno dobivenih sredstava najmanje 35% dodijele poljoprivrednim proizvođačima koji su iskazali štetu.

Pored sredstava iz točke 1. ove odluke, preostala raspoloživa sredstva u iznosu od 562.600,00 KM, dodjeljuju se poljoprivrednim proizvođačina iz općina Čapljina i Ljubuški koji su iskazali štetu veću od 45.000,00 KM i nalaze se u registru poljoprivrednih gazdinstava općine za obnavljanje poljoprivredne proizvodnje. Prema popisu i visini iskazanih šteta općini Čapljina dodjeljuje se dodatnih 405.900,00 KM i općini Ljubuški 155.700,00 KM koje su dužne ova sredstva dodjeliti poljoprivrednim proizvođačima proporcionalno iskazanim štetama uz sredestva iz točke I 3) alineja 1 (Čapljina) i točke I 4) alineja 2 (Ljubuški).

III - Sredstva iz točke I ove Odluke isplatit će se sa podračuna otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva financija – pod nazivom: sredstva za zaštitu i spašavanje podračun 338-690-22465515-43 ekonomski kod 614200 – transfer za elementarne nepogode, prirodne ili druge nesreće iz sredstava podračuna.

IV - Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Federalna uprava civilne zaštite i Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

V - Općinski načelnici općina iz toč. I i II ove Odluke dužni su podnijeti izvještaj sa kompletnom financijskom dokumentacijom o utrošku dodjeljenih sredstava i popisom poljoprivrednih proizvođača kojima su raspoređena ova sredstva, Federalnom stožeru civilne zaštite, putem Federalne uprave civilne zaštite, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Općine koje ne utroše sredstva u skladu sa ovom Odlukom i stavom 1. ove točke dužne su izvršiti povrat dobivenih sredstava na podračun iz točke 3. ove Odluke u roku od narednih 30 dana.

VI - Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u ‘Službenim novinama Federacije BiH’, stoji u priopćenju iz Federalnog stožera civilne zaštite.

Ovom odlukom Općina Ljubuški i poljoprivredni proizvođači koji su iskazali štetu dobivaju 709.900,00 KM za saniranje posljedica prirodne nesreće izazvane snježnim padalinama i niskim temperaturama u veljači 2012. godine.

Podsjećamo da je prirodna nepogoda izazvana obilnim snježnim padalinama i niskim temperaturama načinila je značajnu štetu na području cijele Županije, što je za posljedicu imalo 1 554 zahtjeva za naknadu štete, od kojih 402 zahtjeva s područja općine Grude, 510 s područja općine Ljubuški, 122 s područja općine Posušje te 520 zahtjeva s područja općine Široki Brijeg.

Općinska povjerenstva za procjenu šteta utvrdila su ukupan iznos šteta po općinama, i to za Grude - 2.721.703,73, Ljubuški - 9.478.145,75, Posušje - 421.985,24, Široki Brijeg - 3.419.822,00, što ukupno iznosi 16.041.656,72 KM.


Komentiranjem pristajete na Uvjete korištenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrijeđanje, bez obzira o kakvom je vrijeđanju riječ i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slažete sa člankom ili nečijim mišljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridržavajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zaštićene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadržaj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisničke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku može ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno mišljenje naših posjetitelja, ljportal.com ni na koji način ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za društvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i Čapljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz Čitluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Vaš kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojnići

bottom
ib_m