top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Dje?ji Svijet: Najbolje se u?i na terenu
Petak, 14 Veljača 2014 23:14

terenskaTerenska nastava prilika je za ponavljanje i utvr?ivanje gradiva, ali i za u?enje ne?eg novoga. Ovako sun?an dan smo morali iskoristiti pa smo se odlu?ili na upoznavanje nae povijesne batine.

Ranije smo se upoznali sa najstarijim muzejom u BiH, a danas smo se odlu?ili na etnju do naalost zaputenog i od ve?ine zaboravljenoga rimskog logora na Gra?inama. Vjerujemo kako ni ve?ina onih koji to moraju znati ne znaju gdje se ovaj kompleks nalazi, u suprotnom bi logor bio o?i?en te put do njega prohodan.

Djeca su se oduevila logorom te su vidjeli kako su filmovi i crtani poput Asteriksa i Obeliksa snimljeni po nekim pri?ama i gra?evinama iz daleke prolosti, ba poput ove nae na Gra?inama.
Glumili smo vitezove, arheologe, ekologe, u?ili, pri?ali i to je svakom najzanimljivije istraivali.

Vie fotografija pogledajte OVDJE.

Dje?ji Svijet Ljubuki

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m