top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Ponedjeljak, 17 Veljača 2014 17:55

ljPU Ljubuki rasvijetlila je kazneno djelo Prijevara, koje je po?injeno na tetu poduze?a AX Soling, poslovnica Ljubuki. Prijavu o kaznenom djelu zaprimili smo 11. velja?e a prema navodima iz prijave nepoznata osoba nazvala je poduze?e AX Soling u studenom prole godine i lano se predstavila kao

djelatnik poduze?a, koje s poduze?em AX Soling dulje vrijeme sura?uje, te je na prijevaru od ote?enog poduze?a uzela razne tehni?ke robe u vrijednosti od priblino 6.000 KM.
Operativnim radom istraitelji PU Ljubuki kao mogu?eg po?initelja opisanog kaznenog djela identificirali su J. R. (36) iz mjesta Jabuka, op?ina Grude.
Nad J. R. (36) izvrena je kriminalisti?ka obrada u slubenim prostorijama PU Ljubuki, a izvrenom kriminalisti?kom obradom utvr?eno je postojanje osnova sumnje da je isti po?inio opisano kazneno djelo, nakon ?ega je tehni?ku robu ste?enu prijevarom prodao drugim osobama.
PU Ljubuki u redovnom ?e postupku upanijskom tuiteljstvu podnijeti izvije?e o po?injenom kaznenom djelu protiv J. R. (36) zbog osnova sumnje da je po?inio kazneno djelo Prijevara iz ?l. 294. KZ-a FBiH.

mupzzh.ba

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m