top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Ponedjeljak, 17 Veljača 2014 23:08

pobijeni misa Nakon irokog Brijega (7. velja?e), Tomislavgrada (9. velja?e), Mostara (14. velja?e) te mnogih drugih upa diljem Hercegovine tako?er je i u huma?koj upi u nedjelju,16. velja?e 2014., na vrlo sve?an na?in slavljena sv. misa za pobijene fratre i puk s podru?ja ljubuke op?ine. U 18,00 sati u prepunoj crkvi puka Bojega, svih starosnih dobi, a posebno je bio uo?ljiv veliki broj

mladih, sv. misu je predslavio huma?ki gvardijan fra Velimir Mandi? u suslavlju s provincijalom fra Miljenkom tekom, vicepostulatorom fra Miljenkom Mi?om Stoji?em i 23 fratra sve?enika.

Pred sv. misu novak fra Lovro imi? u pozdravnim rije?ima naglasio je da ovu ve?er na poseban na?in molimo za sve rtve I. svjetskog rata, 2.279 osoba s podru?ja ljubuke op?ine koji su ubijene u II. svjetskom ratu i pora?u, za sve pokojne sve?enike i fratre koji po mjestu ro?enja pripadaju huma?kom samostanu ili su iz drugih podru?ja u i oko Ljubukog ubijeni.


Nazo?ni upnici su pro?itali podatke o broju pobijenih iz svojih upa:

1. Iz upe Sv. Ante Padovanskog Humac ubijeni su :

Iz Bija?e 40, Cerno 53, Crnopod 27, Crveni Grm 110, Hardomilje 63, Hraljani 48, Humac 87, Lisice 49, Ljubuki 28, Miletina (upa sv. Jakova iz Me?ugorja) 46, Mostarska Vrata 49,Pregre?e 73, Prolog 39, Radii?i 189, Teskera 39, Zviri?i 40.

Fratri i svjetovni sve?enici su: prof. fra Leonardo Rup?i?, fra Kornelije Suac i fra Nikola Ivankovi?, te don Stanko ?oti?, don Ante ?oti? i bogoslov Sre?ko ?oti?.

U Ljubukom zatvoreni ili negdje u blizini ubijeni su:

fra Pako Martinac, fra Martin Sopta, fra Julijan Koul, fra Zdenko Zubac i fra Slobodan Lon?ar.

2. Iz upe Sv. Josipa Radnika Grljevi?i ubijeni su:

Iz Grljevi?aje ubijeno 53, iz Lipna 79.

I fratri: dr. fra Fabijan Paponja, fra Fabijan Kordi? i prof. fra Krsto Kraljevi?.

3. Iz upe Sv. Marka Evan?eliste Klobuk ubijeni su:

Iz Klobuka 136.

I fratri: fra Marko Barbari? Lesko i dr. fra Leo Petrovi?, provincijal.

4. Iz upe Presvetog Srca Isusova Studenaci ubijeni su:

Iz Stubice 46, Studenci 134.

I fratri: dr. fra Radoslav Vuki?, fra Andrija Jel?i?, prof. fra Nenad Pehar i fra Lujo Mili?evi?.

5. Iz upe Presvetog Srca Isusova ipova?a-Vojni?i ubijeni su:

Iz Dola 25, Greda 13, Ka?e 8, ipova?a 60, Vojni?i 55.

6. Iz upe Sv. Ilije Proroka Veljaci ubijeni su:

Iz Graba 103, Orahovlje 8, Vaarovi?i 92, Veljaci 117.

I fratri: dr. fra Bono Jelavi? i fra Metod Pulji?.

7. Iz upe Sv. Pakala Vitina ubijeni su:

Iz Grabovnika 49, Otok 29, Proboj 82, Vitina 210.

I fratri: prof. fra Bonifacije Maji?, fra Kaimir Bebek, fra Svetislav Markoti?, fra Ante Maji? i fra Stjepan Maji?.

Budu?i da po ustrojstvu Hercegova?ke franjeva?ke provincije huma?kom samostanu pripadaju i upe iz grudske op?ine, upnici su tako?er pro?itali imena ubijenih fratara i sve?enika iz tih upa:

Pobijeni fratri i sve?enici iz upe Sv. Mihovila Arkan?ela Drinovci:

dr. fra Kreimir Pandi?, dr. fra Arkan?eo Nui?, fra An?elko Nui?, dr. fra Radoslav Glava, prof. fra Borislav Pandi?, fra arko Leventi?, fra Emil Stipi? te don Ilija Tomas, don Andrija Maji? mla?i, don Jerko Nui? i don Ante Kreimir Buconji?.

Pobijeni fratri iz upe Sv. Stjepana Prvomu?enika Gorica Sovi?i:

fra Krian Gali? i fra Melhior Prli?

Ubijeni fratar iz upe sv. Ivana Krstitelja Rui?i jest fra Maksimilijan Jur?i?.

Iz upe Bezgrenog za?e?a B D Marije Tihaljina ubijena je ?asna sestra Regina ima Milas

U svojoj propovijedi fra Velimir je izme?u ostalog naglasio: Danas smo ovdje kako bismo se prisjetili svih naih pradjedova koji su nestali ili poginuli u I. svjetskom ratu, svih pobijenih ili nestalih u II. svjetskom ratu i pora?u, njih 2.279, kao i svih fratara i sve?enika koji su podrijetlom iz naih krajeva, njih 26, ili su ovdje oko Ljubukoga mu?eni, ili su s Humca odvedeni te bez su?enja ubijeni i negdje zatrpaninjih 5. U Hercegovini je jo ubijeno 15 biskupijskih sve?enika i 2 bogoslova.

Naravno da uklju?ujemo u svoje molitve i sve pok. branitelje koji su nedavno u Domovinskom ratu poginuli na bojinici ili umrli od posljedica rata u kojem su branili svoja i naa ognjita. A njih je to?no 105 i jo 3 civilne rtve, dvoje djece i jedna medicinska sestra.

Osvrnuo se kratko na mu?eni?ku povijesti hrvatskog naroda i kazao: Nai su preci bili prva crta u obrani Europe od Turaka, krvavo su zasluili ?asni naslov Predzi?e kr?anstva podnose?i strane zulume, muke i progone turskih osvaja?a od 1463. do 1878. Iza turskih progona uslijedio je I. svjetski rat, a zatim najkrvavije razdoblje hrvatske povijesti II. svjetski rat i njegovo jo krvavije pora?e. Ako, naalost, ne znamo koliko je Hrvata poginulo u I. svjetskom ratu, znademo da je u II. svjetskom ratu samo s podru?ja nae op?ine poubijano najmanje 2.279 naih o?eva i djedova, ve?inom na Krinom putu. Sjetimo se Blajburga, Macelja, Maribora, raznih logora i jama diljem Slovenije, Hrvatske, BiH, SrbijeKako bismo to bolje razumjeli bes?utnost ubojica, dobro se sjetiti da su u Vrgorcu 29. 1. 1945. ubili trudnicu Stanu Dodig r. Nii?, enu Bariinu i njezinu svekrvu

Iznio je i podatak da su od zavretka II. Svjetskog do Domovinskog rata 92 hercegova?ka fratra osu?ena na nevjerojatnih 321 godinu zatrova, a da su odrobijali ?ak 223 godine, 9 mjeseci i 12 dana! Od toga su estorica osu?ena na smrt, jednoga su ubili kundacima, a petorici su, eto velikoduno, preina?ili na 20 godina robijekako je istraivao fra Andrija Niki?.

Moda je manje poznato iroj javnosti ?injenica, ali zato je treba posvijestiti, da su komunisti?ke vlasti u BiH ?asnim sestrama oduzele sve ku?e, ostavile samo malo prostora za boravak starijih sestara, a sve sposobne sestre rastjerale i zabranile im nositi redovni?ku odje?u. - istakao je fra Velimir, te je dodao: Fra arko Ili? je, prema knjizi s. Natalije Palac U knjigu ivota upisane izra?unao da su 24 kolske sestre franjevke iz Hercegovine provele 37 godina i 11 mjeseci u jugokomunisti?kim zatvorima, a jednu su i ubili.

Zatvarane su i sestre milosrdnice, ali o njima jo nemamo podataka. Fra arko je, prema podacima objavljenima u knjizi biskupa Ratka Peri?a Da im spomen o?uvamo izra?unao da je 7 biskupijskih sve?enika provelo je 30 godina i 8 mjeseci u komunisti?kim zatvorima. A jo nigdje nije popisano robijanje naih mladi?a i djevojaka, mueva i ena. Ni do danas nikom nije stalo do toga da barem popie imena svih hrvatskih zatvorenika i zatvorenica od 1945. do 1990.

Fra Velimir je zamolio sve nazo?ne da takve stradalnike iz svojih obitelji i rodbine popiu i donesu te popise u samostan. Svi su oni stradali zato to su bili svjesni vjernici i ?lanovi svoga hrvatskog naroda. Njihova rtva je poziv nama danas: Ne budite izdajice ni svoje vjere i morala, ni svoga roda ni svoga naroda! Ne zaboravite ono to vam je Isus rekao: 'Vi ste sol zemlji! Vi ste svjetlo svijetu!' kazao je fra Velimir.

Potkrijepio je ove svoje rije?i jednim svijetlim primjerom iz ljubukog zatvora u pora?u II. svjetskog rata: Pok. fra Jerko Kara?i? opisuje kako je u malom podrumskom, vlanom, smrdljivom prostoru u ljubukom zatvoru bilo vie zatvorenika. Me?u njima su bila i dvojica momaka koji su se fra Jerki ponudili da ?e oni legnuti na vlani i hladni pod kako bi njemu omogu?ili da on legne na suho, po njima da se ne nahladi! Kakav divan primjer ljubavi prema blinjemu!

Ali to danas moemo za njih i sebe u?initi, upitao je fra Velimir i u nastavku propovijedi odgovorio citiraju?i vojnog biskupa mons. Tome Vuki?a iz knjige Hrvatski mu?enici i rtve iz vremena komunisti?ke vladavine: Mnogo puta sam imao dojam da se o stradanju nevinih sve?enika i vjernika govorilo i pisalo prije svega kako bi se upozorilo na beskrajnu mrnju neprijatelja koji su ih pogubili. Tako se govor o rtvama nerijetko pretvarao u govor o banditima razli?ite vrste i njihovoj zlo?i te je, naalost, mrnja protivnika Crkve i naega naroda ?esto postajala sredinja tema. Stoga smatram da je kona?no dolo vrijeme da se prestane baviti mrnjom zlo?inaca, a da se po?ne govoriti o ljubavi rtava. Nama vjernicima inspiracija mora biti ljubav stradalnika Neki su od njih sigurno zavrili ivot na na?in koji je vrlo sli?an umiranju mu?enika prve CrkveStoga je vrijeme da promijenimo na?in govora o njihovoj tragediji i na odnos prema njima. Umjesto upiranja prstom u zlo?ince, zapo?nimo traiti svece i mu?enike, ali na crkveni, kanonski i slubeni na?in jer Crkva koja ne prepoznaje svoje duhovne velikane, ozbiljno riskira da zauvijek ostane mala Crkva sitne due.

U smislu ovih biskupovih rije?i dobro znati da je naa Hercegova?ka franjeva?ka provincija zapo?ela proces za proglaenje mu?enika naih fratara pod naslovom: Fra Leo Petrovi? i 65-orica subra?e.

Blaeni papa Ivan Pavao II. rekao je: Potrebno je, da mjesne Crkve u?ine sve, da se ne prepuste zaboravu spomen onih koji su pretrpjeli mu?enitvo!

Na kraju svoje propovijedi fra Velimir je ustvrdio i pozvao: Mi smo dio nae mjesne Crkve, zato pomozimo da naa mjesna Crkva preko svakog od nas pojedina?no, te preko nae Vicepostulature Fra Leo Petrovi? i 65-orica subra?e, nae franjeva?ke provincije kao i biskupije ne prepusti zaboravu spomen onih koji su pretrpjeli mu?enitvo.

Sv. misno slavlje uveli?ao je veliki upni zbor Sv. Ante pod ravnanjem s. Robertine Barbari?, a osmorica novaka Hercegova?ke franjeva?ke provincije su ?itali i posluivali kod sv. mise.


mirijam | franjevci.info

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m