top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Srijeda, 19 Veljača 2014 10:07

sadnja kTopli i sun?ani dani izmamili su poljodjelce ipova?e i Vojni?a na njihove plodne njive. Zvuk freza prisutan je od ranog jutra pa do mrklog mraka. Po njivama je i staro i mlado, radi se "punom parom" kako bi se posadile to ve?e koli?ine krumpira.

Za razliku od prole godine, kada je sadnja krumpira kasnila zbog vremenskih neprilika, ove godine sadnja je krenula na vrijeme zahvaljuju?i pogodnim vremenskim prilikama. Lijepo vrijeme prethodnih dana obradovalo je poljodjelce koji su zapo?eli krumpirmaniju u ponedjeljak. Ve?ina stanovnitva ipova?e i Vojni?a bavi se poljodjelstvom, a glavni njihov proizvod je upravo krumpir

Iako su prologodinjom sezonom krumpira poljodjelci zadovoljni jer je prodajna cijena bila vrlo dobra, ove godine su smanjili koli?ine sadnje zbog nemogu?nosti izvoza krumpira u zemlje EU za to je glavni krivac drava BiH koja nije pravovremeno pokrenula obvezni proces trogodinjeg monitoringa. Poljoprivrednici ?e ubudu?e cjelokupnu proizvodnju prodavati samo na ?apljinskoj veletrnici, to ?e vjerovatno dovesti do kolapsa hercegova?ke proizvo?a?e mladog krumpira jer se prethodnih godina izvoz krumpira za Lijepu nau kretao od 3 do 5 tisu?a tona.

Nisu poljodjelci razo?arani samo dravom BiH i odgovornim zbog blokade izvoza, razo?arani su i na?inom raspodjele poticaja iz Federalnog ministarstva, ali i vlastima nae upanije zbog drasti?nog smanjenja poticaja na poljoprivrednu proizvodnju u odnosu na prethodne godine.

Godinama je poljoprivreda u BiH u loem stanju, a po svemu sude?i ova ?e biti najgora do sada. Zbog velikog broja poljoprivrednika, poljoprivreda moe biti pokreta? ekonomskog oporavka drave, ali vladaju?ih struktura na svim razinama vlasti ni najmanje ne brinu problemi ove kategorije stanovnitva, tako da im preostaje samo nada da ?e urod biti dobar i da ?e se cijeli trud nekim ?udom isplatiti.

Najzorniji prikaz tekog stanja prodaje mladog krumpira je pjesma slavne uplje Stine koju poljodjelci kad im je najtee zapjevaju:

Sveti bane

Sveti bane od grada Trogira
ta ?e biti od naih krumpira?
Sveti bane sve?eva si roda,
pa mi kai kome bi ja krumpir proda.
Da ga kopam za Bosanca il' ?uli?u da ga dam,
niska mu je cijena, prodaje mu nema.

Sad ?e bane ?uti samo grije,
krumpir nam u zemlji gnjije.
Ve? zelena cima vene,
nikako prodaja da krene
Sveti bane od grada Trogira
ta ?e biti od naih krumpira?

Jadan ?ovik, jadno dolo vrime -
ori zemlju, kupi sime
i gnojivo dodaj
i na kraju krumpir ne prodaj.
Sveti bane od grada Trogira
ta ?e biti od naih krumpira?

ipova?a portal

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m