top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Ponedjeljak, 17 Veljača 2014 22:56

skijasiU organizaciji HPD Prenj 1933-Mostar zapo?eo je zimski alpinisti?ki te?aj koji je okupio mnoge zainteresirane kandidate koji su se eljeli okuati u penjanju po okolnim planinama. Na te?aj se javilo osam kandidata s podru?ja Mostara, Ljubukog, Sarajeva, a ovogodinji polaznik zimskog alpinisti?kog te?aja je i jedan Nizozemac.

Odziv kandidata

- Zadovoljni smo odzivom iako planinarenje na naem podru?ju nije toliko popularno koliko drugdje. Ovi ljudi nakon odre?enog vremena imat ?e priliku postati pravi alpinisti te nakon staa ste?i nova odre?ena znanja, kazao je Goran Vidovi?, voditelj alpinisti?ke sekcije HPD Prenj 1933-Mostar koji je naveo kako su i ju?er ?lanovi, odnosno polaznici te?aja planinarili po Prenju, te da je u velikoj mjeri zadovoljan svim kandidatima. Sam te?aj zapo?eo je prije tjedan dana, a prvi vikend protekao je idealno. kolu je otvorio Zdenko Mari?, zamjenik na?elnika HGSS-a, koji je odrao predavanje o opasnostima u planini s naglaskom na lavine, koje su veliki problem u svjetskom alpinizmu. Osim njega predavanje su odrali i ostali instruktori te?aja, me?u kojima su Edin Durmo, Jure Miljak i Massimo Moratti, s predavanjima o uporabi lavinskog primopredajnika (Ortovox patroller i Ortovox S1+), opremi za zimski alpinizam i visokogorstvo i uvodom u posebno najavljeni program turnog skijanja.

Otvaranje te?aja

Prilikom otvaranja zimskog alpinisti?kog te?aja izvedena je skijaka tura na Bijele vode, kada su neki od te?ajaca po prvi put probali ovu vanu i nezamjenjivu tehniku kretanja zimi u visokim planinama. Tijekom ture te?ajci su upoznati s na?inima izrade tanda u loim snjenim uvjetima, to je ujedno i planirana priprema za idu?i vikend, kada ?emo pokuati izvesti memorijalni uspon sudionika te?aja na Lupoglav.

Dnevni list

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m